Legislatie utila

Pentru un consumator precum cel care urmează sa achizitioneze o locuinta noua, sau un proprietar al unei locuinte într-un bloc nou, este extrem de dificil sa identifice exact legislatia de care ar avea nevoie pentru a ști ce ar trebui sa solicite dezvoltatorului. Într-adevăr, exista drepturile consumatorului de energie, însă din acestea nu deriva direct drepturile de a avea o locuinta noua în complex rezidential care sa aibă utilitati precum racord individual la energia electrică.


La nivelul Uniunii Europene, încă din 2007, a fost lansata o nouă iniţiativă de consolidare a drepturilor consumatorilor de energie odată cu prezentarea de către Comisia Europeană a propunerii de cartă a consumatorilor de energie. Încă de acum 11 ani a fost pusa în discuție Carta care urma să stabilească drepturile consumatorilor privind furnizarea gazelor naturale şi a energiei electrice, inclusiv contractele, informarea, preţurile, soluţionarea litigiilor şi protecţia împotriva practicilor comerciale neloiale.
Fiecare cetățean al UE, beneficiaza atât de drepturile generale ale consumatorilor, cât și de o serie de drepturi specifice modului de achiziționare a bunurilor și serviciilor (ex. cumpărături on-line).

Deschiderea piețelor de aprovizionare cu energie din UE conferă, în plus, anumite drepturi specifice consumatorilor de energie en. Astfel, aveți dreptul:


 • să vă racordați la rețeaua electrică și să utilizați curentul electric furnizat

 • să vi se ofere informații clare privind contractul, posibilitatea de a beneficia de oferte mai avantajoase și modalitățile de monitorizare a consumului de energie

 • să primiți sprijin dacă întâmpinați probleme.


 • Mai multe informarii in link-ul:
  https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/index_ro.htm

  În Romania, Legea nr. 13 din 2017, Legea energiei electrice 2011, Capitolul IV, Energia Electrică, Art. 57 prevede urmatoarele drepturi ale consumatorului:

  Drepturile consumatorului

  1. Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:


  a) Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;

  b) Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;

  c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

  d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;

  e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

  f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;

  g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;

  h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.
  2. Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale


  a) Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;

  b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;

  c) Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;

  d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;

  e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;

  f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei electrice ori a gazelor naturale;

  g) Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.

  Cu toate acestea, când un cetățean se confruntă cu o problemă specifică cum este cea a existenței de utilități, a branșamentului individual de energie electrică, identificarea legislației care i-ar fi utilă presupune consultarea site-ului Autorității Naționale de Reglementare ANRE care, la categoria racordare la rețele de interes public, cuprinde următoarele acte normative

  http://www.anre.ro/ro/legislatie/norme-tehnice/racordare-la-retele-de-interes-public

  Având în vedere volumul extrem de mare de acte normative trecute de ANRE, procesul de consultare a acestor documente devine extrem de anevoios pentru consumatorul casnic.

  De fapt, din lista de mai sus, două acte normative sunt cele utile din perspectiva consumatorului casnic, viitor proprietar al unei locuințe in complex rezidențial nou sau proprietar al unei locuințe în bloc nou care vizează problema branșamentelor individuale. Acestea sunt:

  Ordinul nr. 59 din 02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

  și

  Ordinul nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013